Om onnodige risico’s te vermijden dient u, voordat u gaat deelnemen aan de training, de onderstaande vragenlijst volledig in te vullen en te ondertekenen. Deelname aan deze training geschiedt op eigen risico. Aan het einde van deze vragenlijst is er ruimte voor bijzonderheden die van belang kunnen zijn tijdens deze training. Wanneer u bijvoorbeeld net griep heeft opgelopen, ziek bent of medicijnen gebruikt enz.

Naam

Leeftijd

Adres

Geslacht
ManVrouw

Lengte

E-mail adres

Telefoonnummer

Heeft u klachten over uw gezondheid?
JaNee

Zo ja, welke?

Heeft u hartklachten?
JaNee

Heeft uw arts u ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is?
JaNee

Rookt u?
JaNee

Heeft u in de laatste 3 jaar in het ziekenhuis gelegen?
JaNee

Gebruikt u medicijnen?
JaNee

Zo ja, welke?

Heeft u diabetes?
JaNee

Volgt u een dieet of voedingspatroon?
JaNee

Zo ja, welke?

Is er een duidelijke reden van lichamelijke conditie die hier niet is genoemd, maar waardoor u geen fitnessprogramma e.d. zou mogen volgen?

Heeft u nog bijzonderheden, blessures of eventuele belangrijke informatie?

Als Coach heb ik als doel u naar het gewenste resultaat te leiden. Om dit nog beter te kunnen doen, wil ik u nog wat beter leren kennen. Aan de hand van de onderstaande vragen zal ik een plan van aanpak opstellen, gericht op uw persoonlijke doelstellingen.

Wat zijn uw doelstellingen en wat zou u graag zien veranderen door te gaan sporten en eventueel op de voeding te gaan letten?

Heeft u al ervaring met fitness en/of andere sporten?
JaNee

Zo ja, welke?

Hoe vaak per week wilt u gaan sporten?

Waar gaat uw voorkeur dan naar uit?
Personal TrainingGroepsles

Heeft u in het verleden wel eens motivatieproblemen ondervonden met sporten? Zo ja, wat was daar de oorzaak van en hoe kan ik u daarbij helpen?

Heeft u interesse in goede begeleiding bij uw voeding?
JaNeeWeet ik niet

Overige opmerkingen

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en heb kennis genomen van de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.tobiaskrone.nl
Bevestig